Spring Mountain Farms

4595 Interchange Road

Lehighton, PA  18235